What is Germany's Religion? What Religion Do Germans Believe?

Almanların dini inancı nedir? Almanların yaklaşık üçte ikisi Tanrı’ya inanırken, üçte biri herhangi bir din ya da mezhebe bağlı değil. Almanya’da din özgürlüğü var; isteyen istediği dini seçmekte ya da seçmemekte özgür. Almanların dini inanç istatistiği aşağıdaki şekilde. Almanya. Almanların yaklaşık yüzde 60’ı Tanrı’ya inanıyor. Buna rağmen Hıristiyanlığın iki büyük…

Read more